دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پیام ریاست دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 

*پیام ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران*
*جناب آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده*

 
برنامه سلامت و توسعه امور زنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، بر جهت گیری بنیادی سیاستهای کلان کشور و به لحاظ حرکت در چارچوب تحقق ارز ش ها و مبانی از یک سو و شناسائی مسائل و رویکرد حل چالشهای فراروی از دیگر سوی، مصرحه در ماده ۲۳۰  برنامه پنجم توسعه، ماده۱۰۱ برنامه ششم توسعه، اصل ۱۰ ، ۲۰ و ۲۱  قانون اساسی و بند ۱۴ چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی استوار است.
این برنامه توسط کارگروه هم اندیشی امور زنان به منظور توان افزایی و بالا بردن کیفیت زندگی زنان جامعه هدف، شامل کارکنان، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و خانواده های ایشان، تدوین شده است.
خط مشی راهبردی و برون داد مطلوب این برنامه ، مبین تلاش به منظور تهیه یک چارچوب برنامه ای جامع و طرح اقدام در چارچوب ارز ش ها، چشم انداز، سیاستهای کلی و برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای پاسخگویی به چالشهای سلامت و رفاه زنان گروه هدف می باشد.
نکته حائز اهمیت در تهیه و تنظیم برنامه حاضر، در نظر گرفتن وجوه اجرایی راهکارها، برنامه ها، اقدامات و تدوین وظایف و مسئولیتها است.
امید است این برنامه به عنوان یک نقشه راه در ارتقاء سلامت و بهزیستی و برقراری عدالت در سلامت و بهبود دسترسی به خدمات دارای اولویت برای زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران مفید واقع شود .

دفعات مشاهده: 712 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر