دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پیام مشاور امور زنان ریاست دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
*دکتر مریم رسولیان*
*مشاور امور زنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران*

هدف اصلی موضوع توسعه انسانی در جوامع، بهبود کیفیت زندگی افراد اس. در بهبود کیفیت زندگی، اشتغال و افزایش درآمد، شرط لازم و نه کافی هستند، هدف ا صلی توسعه، پرورش ظرفیت های انسان است. افزایش توانمندی، دانش و آگاهی افراد از اجزاء مهم پرورش ظرفیت است. امروزه سلامت جسمی و روانی و رفاه اجتماعی و اقتصادی زنان، که طبق آخرین سرشماری، تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، یک حق اساسی و شناخته شده است، این امر در ارتقای سلامت زنان، خانواده و جامعه نیز اهمیت فراوانی دارد.
توجه به جایگاه زنان و نقش آنان درسلامت خانواده و جامعه، در رشد و ارتقای توسعه همه جانبه خانواده و در پی آن کشور، نقش بسزایی دارد. به نظر می رسد در سالهای اخیر توجه به این مهم در سراسر جهان افزایش یافته است و سازمان بهداشت جهانی(WHO) مطالعات گسترده ای در زمینه امور زنان کشورهای مختلف انجام داده است و بدین ترتیب سیاستگذاران و مدیران بخشهای سلامت و بهداشت کشور نیز در چالش رسیدگی به امور زنان اهتمام روزافزونی دارند.
در همین راستا در مرداد ۹۸ با ابلاغ جناب آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه، ابلاغ اینجانب  (مریم رسولیان) به عنوان مشاور امور زنان دانشگاه صادر شد. در پی این ابلاغ و با موافقت رئیس محترم دانشگاه در مهر ماه ۹۸ کارگروه "هم اندیشی امور زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران"  با مشارکت و همکاری فعال جمعی از ا ساتید فرهیخته دانشگاه شروع به کار کردد. در سومین جلسه ی ماهانه ی کارگروه در آبان ۹۸ تدوین برنامه راهبرد ی امور زنان مصوب و در دستور کار قرار گرفت.
استفاده از تجارب گذشتگان و ایستادن بر شانه ی تجربیات افرادی که در این جایگاه تلاش فراوان داشته اند، مسیر را هموارتر خواهد کرد. در همینجا بر خود لازم می دانم از تلا شهای سرکار خانم فانی و سرکار خانم دکتر الهام طلاچیان که در سمت مشاور امور زنان رئیس دانشگاه گام های بلندی در نهادینه کردن این مشاوره برداشته اند، قدردانی نمایم .
میزان ساعت کار تدوین پیشنویس برنامه:  این پیشنویس حاصل ۶ جلسه ۴ ساعته و ۸ساعت جلسات مجازی گروه تدوین، و دو جلسه ی دو ساعته برای تنظیم نهایی پیش نویس، و ۸ ساعت کارفردی تدوین کنندگان پیشنویس است.
میزان ساعت کار تصویب برنامه در کارگروه هم اندیشی: پیش نویس برنامه راهبردی در دو جلسه در کارگروه هم اندیشی زنان دانشگاه در تاریخ های ۲۷/۹/۹۸ و ۲۵/۱۰/۹۸ به بحث گذاشته و مورد تصویب کارگروه قرار گرفت.


 

دفعات مشاهده: 761 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر